فایل فیری

دانش سرا مجموعه فایل فیری یک کسب و کار آنلاین در حوزه فروش فایل است . که سایت این مجموعه به نشانی filefree.ir توسط گروه پندارفن طراحی و پیاده سازی شده است.